Szkoła Podstawowa
w Pamiątkowie
ul. Szkolna 13
64-514 Pamiątkowo
tel/fax: 61 29 144 09
e-mail: sppamiatkowo@wp.pl
Pracownicy niepedagogiczni SP w Pamiątkowie
  • Brzoska Agnieszka - intendent

  • Bednarska Iwona - woźna

  • Czubaszek Grażna - kucharka

  • Dobrzeniecka Honorata - woźna

  • Grec Grażyna - sekretarz

  • Lembicz Kazimiera - woźna

  • Przewoźny Michał - woźny

  • Zielińska Danuta - kucharka
Copyright © Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie
Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie, ul. Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo
tel./fax: 61 29 14 409 | e-mail: sppamiatkowo@wp.pl