Zespół Szkół
w Pamiątkowie
ul. Szkolna 13
64-514 Pamiątkowo
tel/fax: 61 29 144 09
e-mail: sppamiatkowo@wp.pl
NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ W PAMIĄTKOWIE
w roku szkolnym 2015/2016

Jankowska Alina - dyrektor, informatyka
Wielińska-Sorbian Renata - wicedyrektor, język polski
Basińska Hanna - wychowawca świetlicy
Basiński Mateusz - wychowanie fizyczne
Beger-Gołąb Małorzata - język angielski
Bukowska Danuta - edukacja wczesnoszkolna
Byczyńska Weronika - język polski
Chojnacka Maria - pedagog szkolny, kształcenie specjalne
Florkiewicz Beata - kształcenie specjalne
Galas Justyna - wychowanie przedszkolne
Grzęda Urszula - muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Hańczyk Weronika - geografia
Herrmann Teresa - nauczyciel bibliotekarz
Kasper Mariola - religia
Kęsy Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
Koput Katarzyna - wychowanie przedszkolne
Krupa Piotr - technika, zajecia techniczne
Kucnerowicz Krystyna - matematyka
Lasecka Maria - matematyka
Letkiewicz Bożena - psycholog, zajęcia logopedyczne
Licenowicz Agata - matematyka, informatyka
Majer Magdalena - edukacja wczesnoszkolna
Mańczak Paweł - historia, edukacja wczesnoszkolna
Marczak Irena - religia
Michalak Monika - język angielski
Piętka Joanna - język polski
Płachetka Paulina - edukacja wczesnoszkolna
Pupiec Wiesław - fizyka
Ratajczyk Agnieszka - historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie
Skotarczak-Basińska Anna - język niemiecki
Skowron Grażyna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne
Stawujak Małgorzata - kształcenie specjalne
Szałata Agnieszka - biologia, przyroda
Śniegocka-Kudrej Katarzyna - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Wentland Katarzyna - język niemiecki, wychowawca świetlicy
Wiśniewska Agnieszka - chemia, przyroda
Wozowska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Copyright © Zespół Szkół w Pamiątkowie
Zespół Szkół w Pamiątkowie, ul. Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo
tel./fax: 61 29 14 409 | e-mail: sppamiatkowo@wp.pl