Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pamiątkowie
ul. Szkolna 13
64-514 Pamiątkowo
tel/fax: 61 29 144 09
e-mail: sppamiatkowo@wp.pl
do pobrania
  • oświadczenie o rezygnacji z korzystania ze stołówki szkolnej
  • karta zgłoszenia ucznia do stołówki szkolnej w roku szk. 2016/17
  • kalendarz roku szkolnego 2018/19
    kalendarz
  • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19
Copyright © Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pamiątkowie
ul. Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo
tel./fax: 61 29 14 409 | e-mail: sppamiatkowo@wp.pl